Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου στην Ελλάδα

Έρευνα
 • Έρευνα θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
 • Θερμοφωτογράφηση του συνόλου του κελύφους του κτιρίου
 • Έρευνα θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων (ύπαρξη υγρασίας εντός δομικών στοιχείων)
Ενεργειακή κατάταξη

Το κτίριο ανήκει στην Ζώνη Β και κατατάσσεται στην κατηγορία Ζ

Οι παρεμβάσεις
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πλακών διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 10cm
 • Τοποθέτηση μόνωσης οροφής από αφρό πολυουρεθάνης πάχους 8cm
 • Νέα πλαστικά κουφώματα επταθαλαμικού τύπου και διακένου υαλοπίνακα 24mm με τριπλό τζάμι και Ug<0.7W/m2K
Οι απαιτήσεις
Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων περίπου 72%
Το στοίχημα του κτιρίου μηδενικής κατανάλωσης
 • Υπολογισμός συντελεστή βαθμού απόδοσης (COP) αντλίας θερμότητας με ψυκτικό μέσο τον αέρα ανά μήνα
 • Προτεραιότητα στην θέρμανση
 • Αντλία θερμότητας με ψυκτικό μέσο τον αέρα 64kW
 • Αντλία θερμότητας νερού-νερού 50kW με ψυκτικό μέσο το θαλασσινό νερό (Παροχή 7m3/h)
 • Προτεραιότητα στην ψύξη
 • Αντλία θερμότητας νερού-νερού 50kW με ψυκτικό μέσο το θαλασσινό νερό (Παροχή 7m3/h)
 • Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αυτόνομου δικτύου μέσω Φ/Β στοιχείων ισχύος 32,5 kWatt και αποθήκευσης μέσω μπαταριών λιθίου 44,4 kWh (για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και της φόρτισης του οχήματος)
 • Τοποθέτηση φωτιστικών LED
 • Τοποθέτηση νέου κεντρικού συστήματος διανομής θέρμανσης – ψύξης
 • Θέρμανση-Ψύξη με fan-coils
 • Πλήρης παρακολούθηση και καταγραφή της λειτουργίας του κτιρίου μέσω συστημάτων ΚΝΧ
 • Αυτόματη παύση θέρμανσης-ψύξης κατά την απουσία προσωπικού από τον χώρο
 • Ενεργειακή κατάσταση κτιρίου με καθημερινή αναφορά στον υπεύθυνο ενεργειακό μηχανικό